Digitale ALDS

Amsterdam Linear Disability Scale

 

De digitale ALDS is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die het dagelijks functioneren meet. Fysieke beperkingen, ook wel uitgedrukt in beperkingen in de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL), en achteruitgang of vooruitgang in deze ADL zijn in toenemende mate belangrijke patiëntgerelateerde uitkomstmaten. Naast (populatiebreed) medisch wetenschappelijk onderzoek kan de digitale ALDS ook ingezet worden voor zorgevaluatie en benchmarking. Bijvoorbeeld om de uitkomsten van fysiotherapie of van geriatrische revalidatie te vergelijken en te vervolgen. Het vaststellen van beperkingen in de ADL is ook een veelgebruikte methode voor een objectieve indicatiestelling van zorg en hulpmiddelen, door bijvoorbeeld het CIZ of het WMO-loket.

Kenmerken van de digitale ALDS

- Meet dagelijks functioneren in termen van Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) bij alle ziektebeelden.

- Wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst.

- Reeds 10 jaar onderzocht en gevalideerd in het Academisch Medisch Centrum.

- Objectieve indicatiestelling van zorg en hulpmiddelen.

- Korte en herhaalbare vragenlijst.

- Goede voorspeller van (toekomstige) zorgbehoefte.

- Uitstekende benchmark tool.

- Toepasbaar voor zowel individuen als groepen.

- Geeft inzicht voor zowel de patiënt, zorgverlener, zorgorganisaties en beleidsinstellingen.

 

De digitale ALDS biedt betrokkenen in de gezondheidszorg de mogelijkheid het dagelijks functioneren van patiënten en/of populaties nauwkeurig in kaart te brengen. Op grond daarvan kunnen nauwkeurige maatregelen getroffen worden om de zorg toe te spitsen op de objectieve zorgbehoefte van de individuele patiënt.