Organisatie

De Stichting Effectieve Ouderenzorg is licentiehouder van de digitale ALDS en geeft sub-licenties uit aan organisaties die de digitale ALDS in organisaties of sectoren willen toepassen. De Stichting Effectieve Ouderenzorg richt zich op het efficiënter en (kosten)effectiever inrichten van de ouderenzorg, zowel eerstelijns zorg, als de zorgherstel- en/of nazorg van oudere ziekenhuispatiënten, zodat de zelfredzaamheid van ouderen positief wordt beïnvloed, alsmede de kwaliteit van integrale ouderenzorg. De Stichting Effectieve Ouderenzorg is voortgekomen uit het ouderennetwerk KringOuderenZorg AMC & partners van het Nationaal Programma Ouderenzorg, een nationaal samenwerkingsverband tussen ZonMw, de acht Universitair Medische Centra’s (UMCs), de Nederlandse Federatie van UMCs (NFU) en opdrachtgever VWS.

 

Het bestuur van de Stichting Effectieve Ouderenzorg bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: prof.dr. S.E.J.A. de Rooij (Sophia), afdelingshoofd Geriatrie Academisch Medisch Centrum

Secretaris: dr. B.M. van Es (Bianca), senior onderzoeker

 

 

De raad van advies van de Stichting Effectieve Ouderenzorg bestaat uit de volgende personen: dr. M.G. Dijkgraaf, epidemioloog, prof.dr. R.J. de Haan, klinisch epidemioloog en hoofd Clinical Research Unit Academisch Medisch Centrum, prof.dr. A.E. Zwinderman, biostatistcus en afdelingshoofd Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica Academisch Medisch Centrum en prof.dr. A. Abu-Hanna, afdelingshoofd Medische informatiekunde en prof.dr. M. Vermeulen, neuroloog.